Home » Posts tagged with » Kushtetuta e Republikes se Shqiperise

Kushtetuta e Shqiperise Neni 74-85

Kushtetuta e Shqiperise Neni 74-85

Lexuar 3501KREU III ORGANIZIMI DHE FUNKSIONIMI Neni 74 1. Kuvendi i zhvillon punimet vjetore në dy sesione. Sesioni i parë fillon të hënën e tretë të janarit dhe sesioni i…

Kushtetuta e Shqiperise Neni 64-73

Kushtetuta e Shqiperise Neni 64-73

Lexuar 6376PJESA E TRETË KUVENDI KREU I ZGJEDHJA DHE AFATI (Ndryshuar me ligjin Nr.9904, datë 21.4.2008, neni 1) Neni 64 1. Kuvendi përbëhet nga 140 deputetë, të zgjedhur me sistem…

Kushtetuta e Shqiperise Neni 49-63

Kushtetuta e Shqiperise Neni 49-63

Lexuar 4596KREU IV LIRITË DHE TË DREJTAT EKONOMIKE, SOCIALE DHE KULTURORE Neni 49 1. Secili ka të drejtë të fitojë mjetet e jetesës së tij me punë të ligjshme, që…

Kushtetuta e Republikes se Shqiperise Neni 1-48

Kushtetuta e Republikes se Shqiperise Neni 1-48

Lexuar 16285KUSHTETUTA E REPUBLIKES SE SHQIPERISE Ne, Populli i Shqipërisë, krenarë dhe të vetëdijshëm për historinë tonë, me përgjegjësi për të ardhmen, me besim te Zoti dhe/ose te vlera të…