Home » Posts tagged with » Keshilla Juridike

Kodi Penal i Shqiperise(2008) Neni 106-170

Kodi Penal i Shqiperise(2008) Neni 106-170

Lexuar 5886Neni 106 Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me persona në gjini ose nën kujdestari (Ndryshuar me ligjin nr.8733, datë 24.1.2001, neni 22) Kryerja e marrëdhënieve seksuale ose homoseksuale ndërmjet prindit…

Permbajtja e Kushtetutes se Republikes se Shqiperise

Permbajtja e Kushtetutes se Republikes se Shqiperise


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /web/htdocs/www.proletari.com/home/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /web/htdocs/www.proletari.com/home/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831
Lexuar 5548 PËRMBAJTJA E KUSHTETUTËS SË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË – Pjesa 1: Parime themelore – Pjesa 2: Lirite dhe te drejtat vetjake – Pjesa 3: Lirite dhe te drejtat politike…

Kushtetuta e Shqiperise Neni 49-63

Kushtetuta e Shqiperise Neni 49-63

Lexuar 4596KREU IV LIRITË DHE TË DREJTAT EKONOMIKE, SOCIALE DHE KULTURORE Neni 49 1. Secili ka të drejtë të fitojë mjetet e jetesës së tij me punë të ligjshme, që…

Kushtetuta e Republikes se Shqiperise Neni 1-48

Kushtetuta e Republikes se Shqiperise Neni 1-48

Lexuar 16285KUSHTETUTA E REPUBLIKES SE SHQIPERISE Ne, Populli i Shqipërisë, krenarë dhe të vetëdijshëm për historinë tonë, me përgjegjësi për të ardhmen, me besim te Zoti dhe/ose te vlera të…

Fjalori Juridik

Fjalori Juridik

Lexuar 4263A Drejtësi • abalienation : ( en ) 1. … 2. në dogana: abalienation=tjetërsim,shitje [2] • abandon : ( en ) 1. … 2. në dogana:abandon=braktisje,heqje dorë; abandon free…