Page 1 of 1

PAK - GJEOMETRIA

PostPosted: 30 Jan 2009, 15:12
by Laert
GJEOMETRIA

Gjeometria është degë e matematikës që studion format dhe mardhënjet e trupave (figurave) në hapësirë.

Historia e Gjeometrisë

Gjeometria vjen nga greqishtja "matja e tokës" kështu e quajti Erodoto këtë disiplinës matematike kaq antike, që studjon strukturën e hapësirës. Me kalimin e shekujve gjeometria është bërë një kompleks studimesh dhe kërkimesh shumë të gjëra dhe shumë të pasura. Koha se kur ka "lindur" gjeometria si shkencë është shekulli i III-të që është e shprehur nga matematikanë si Euklidi, Arkimedi dhe Apolloni i Perges. Paraqitja e gjeometrisë ndodhi para shumë vitesh. Kjo së pari u paraqit në Egjipt rreth lumit Nil. Kur lumi rritej dhe vërshonte atëherë kufijtë e parcelave humbnin. Për këtë arsye njeriu u detyrua që ti ndante prapë ato.
Në shekullin e XVI-të verifikohet një rimarrje e gjeometrisë me karakter algjebrik, që përgatiste rrugën për në gjeometrinë analitike e ngritur nga Fermat dhe Cartesiusi (Descartesi). Një shtrirje e madhe e studimit të gjeometrisë sipas degëve të ndryshme ndodh në shekullin e XIX-të. Në këtë periudhë bëjnë pjesë Gaspard Monge, Edouard Poncelet, Chasles, Steiner, Plücker, Staudt të tjerë si Grassmann, Jacobi, Cayley e Sylvester zhvillojnë gjeometrinë hiperspaciale. Gaussi dhe Riemanni praktikojnë gjeometrinë diferenciale.