BASHKESIA - Koncept matematik

Ku hyjne shkencat ekzakte dhe ato natyrore duke filluar nga astrologjia,biologjia,matematika,fizika,kimia etj

Moderators: Laert, I-AMESHUAR

BASHKESIA - Koncept matematik

Postby Laert » 30 Jan 2009, 15:02

Bashkësitë
Bashkësia është koncepti themelor i matematikës bashkohore. Bashkësia përbëhet nga objektet të cilat kanë së paku një veti të përbashkët. Objektet e bashkësisë i quajmë elemente të bashkësisë. Emërtimi dhe shënimi i bashkësive zakonisht bëhet me shkronja të mëdha të alfabetit latin. Caktimi i bashkësive bëhet në dy mënyra :
• Duke i numëruar elementet e bashkësisë nëse numri i elementeve është i vogël si p.sh.: A = (a1,a2,a3,...,an)
• Duke i përshkruar vetit e përbashkëta të elementeve si p.sh.: A = {x | F(x)}

Bashkësitë numerike
• Bashkësia e numrave natyral :

• Bashkësia e numrave të plotë :

• Bashkësia e numrave racional :

• Bashkësia e numrave realë :

• Bashkësia e numrave kompleksë :

• Bashkësia e numrave çift :
{0,2,4,6,8}
• Bashkësia e numrave tek :
{1,3,5,7,9}

Veprimet me bashkësi•

Prerja e bashkësive
Prerja e bashkësive A dhe B quhet bashkësia e cila i përmban elementet njërës bashkësi ,,dhe,, të tjetrës A and B
figura.
• Unioni (apo bashkimi) i bashkësive
Unioni i bashkësive A dhe B quhet bashkësia e cila ka të gjitha elementet e bashkësive A dhe B
figura. Për unionin e bashkësive vlejnë këto ligje :
1. Ligji i indempotencës

1. Ligji i kumutativ

1. Ligji asociativ
AU(BUC) = (AUB)UC
1. Ligji distribtiv
1. Ligji distribtiv
• Diferenca e bashkësive
Diferenca e bashkësive A dhe B quhet bashkësia e cila ka vetëm elementet e bashkësisë A që nuk i takojnë bashkësisë B
figura.
• Diferenca simetrike e bashkësive
Diferenca simetrike e bashkësive A dhe B quhet bashkësia e cila ka vetëm elementet jo të përbashkëta të bashkësive A dhe B
figura.

Relacionet
• Relacionet binare
Nëse me A shënojmë bashkësinë jo të zbrazët dhe me ρ relacionin (raportin, marëdhëniet ) mes elemteve të A-së, atëherë për ρ themi se është relacion binar. Relacion binar quhet çdo nënbashkësi e katrorit kartezian : AxB
Vetit e relacionit binar janë:
Refleksiviteti Nëse në bashkësinë jo të zbrazët A vlenë relacioni ρ i cili ka vetitë aρb dhe bρa atëherë themi se kemi të bëjmë me relacionin binarë.
Në të kundërtën nëse vlen:
themi se kemi të bëjmë me relacion jorefleksiv.
Simetria Nëse në bashkësinë jo të zbrazët A nga relacioni binar ρ rrjedhë bρa atëherë themi se kemi të bëjmë me relacion binarë simetrikë
Në të kundërtën nëse vlen:
themi se kemi të bëjmë me relacion asimetrikë.
Transitiviteti Nëse në bashkësinë jo të zbrazët A nga relacionet binare aρb dhe bρa rrjedhë aρc atëherë themi se kemi të bëjmë me relacion binar transitiv
Në të kundërtën nëse vlen:
themi se kemi të bëjmë me relacion intransitiv.
• Relacioni i ekuivalencës
Relacioni i ekuivalencës është relacioni binarë ρ i cili në bashkësinë A është refleksiv, simetrik dhe transitiv. Simboli i relacionit të ekuivalencës është " " .
Relacionet më të rëndësishme të ekuivalencës janë barazia, paralelshmëria, kongruenca dhe ngjashmëria. Po ashtu ekuacioni i ekuivalencës mundë të zbërthehet në klasa të ekuivalencës.
• Relacioni i renditjes
Relacioni i renditjes është relacioni binarë ρ i cili në bashkësinë A është refleksiv, antisimetrik dhe transitiv.
Nëse relacioni i binarë ρ në bashkësinë A është irefleksivë, asimetrik dhe transitiv, atëherë themi se kemi të bëjmë me relacionin rigoroz ( të renditjes).
• Relacionet ndërmjet dy bashkësive
Relacion ndërmjet dy bashkësive është prodhimi kartezian AxB i bashkësive jo të zbrazëta A dhe B. Prodhimi kartezian është ç´do nënëbashkësi për të cilën vlen :

Pasqyrimet

Pasqyrim (funksion, rifigurim ) i bashkësisë A në B quhet relacioni ρ ndërmjet dy bashkësive A dhe B, i cili ka këtë veti :

Elementet e bashkësisë A që pasqyrohen në bashkësinë B janë origjinal (zanafilla, fytyra) e pasqyrimi, ndërsa elementet përkatëse të bashkësisë B që i shoqërohen origjinaleve quhen transformati (figura, përfytyrimi) i pasqyrimit. Pasqyrimet zakonisht nuk shënohen me ρ por me f,g,h,ψ etj. Shënimi i pasqyrimeve bëhet në disa mënyra varësisht nga lëmit në të cilën përdoret. Disa shembuj të shënimit të pasqyrimeve po i prezantojmë më poshtë.
• Shënimi simbolik i pasqyrimit
ose
• Shënimi i pasqyrimeve te bashkësitë e fundme (me simbole te Wik-it ende nuk mundem)
• Shënimi i pasqyrimeve në formë tabelore (me simbole te Wik-it ende nuk mundem)
• Shënimi i pasqyrimit si formulë matematikore


• Funksioni invers
Nëse për pasqyrimin vlen që ç´do y element i B dhe ekziston një elementë x i tillë që :

atëherë themi se kemi të bëjmë me pasqyrimin invers g të pasqyrimit f.
Pasqyrimi invers ekziston vetëm për pasqyrimet bijektive.
Shënimi i pasqyrimit invers f zakonisht shënohet si :f - Për pasqyrimin f themi se është kodomen i domenit f - dhe në të njëjtën kohë domeni f është kodomen i f - .
Figura:
• Shumëzimi i funksioneve
Me shumëzimin e pasqyrimeve nënkuptojmë, shumëzimin e dy e më tepër pasqyrimeve (funksioneve), ku elementit x të bashkësisë A i përgjigjet (ekziston së paku një) element y i bashkësisë B, i tillë që në bashkësinë C ekziston së paku një element z i cili i përgjigjet y.Në gjuhen matematikore kjo duket si :

Veprimet binare
Veprim binarë në matematik quhet pasqyrimi f në bashkësinë jo të zbrazët, i tillë që:

Ligjet e veprimeve binare
1. ligji komutativ është nëse vlen:
2. ligji asociativ është nëse vlen:
3. ligji distributiv është nëse vlen:
• Nëse në bashkësinë jo të zbrazët A është i përkufizuar veprimi binar atëherë për themi se është grupoid.
• Po që se veprimi binarë grupoidit është asociativ, atëherë për të themi se është semigrup
• Nëse në bashkësinë jo të zbrazët A ekziston një element e me vetin:
,atëherë për e themi se është element neutral.
''Skllavëria jonë vjen nga fakti se i nënshtrohemi Sundimit të Gënjeshtrës, se nuk ia çjerrim Maskën e nuk protestojmë kundër saj çdo ditë”:Martiri Polak, Frati Jerzy Popiełuszko. Në shqipë prej polonishtes Bep Martin Pjetri
"Ku asht Shpirti i Zotit, aty asht Liria"("Ubi spiritus Domini ibi libertas") At Gjergj Fishta
"Të vdekun kanë lindë ata, që Sot Heshtin!"Fritz Kolë Radovani
User avatar
Laert
Drejtues
 
Posts: 4430
Joined: 28 Jan 2009, 13:10

Return to Shkencat Natyrore

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron