Home » Archives by category » Shqipëria » Shteti shqiptar » Ligji (Page 4)

Krimet e 45 viteve të diktaturës, emrat e kandidatëve për hetues

Krimet e 45 viteve të diktaturës, emrat e kandidatëve për hetues

Lexuar 2920TIRANE- Komisioni i Ligjeve shqyrtoi kandidaturat e propozuara për anëtarë të bordit të Institutit të Studimeve për krimet dhe pasojat e komunizmit në Shqipëri. Instituti i i studimeve të…

Rriten masat e penalizimit ndaj automobilistëve që shkelin Kodin Rrugor

Rriten masat e penalizimit ndaj automobilistëve që shkelin Kodin Rrugor

Lexuar 1377TIRANË- Kush tejkalon shpejtësinë e lejuar gjatë drejtimit të makinës mund të gjobitet deri në 400 mijë lekë të vjetra dhe t’i hiqet patenta për një vit. Ndryshimet e…

Ligji tatimor vendos: Shqiptarët do deklarojnë të ardhurat dhe shpenzimet

Ligji tatimor vendos: Shqiptarët do deklarojnë të ardhurat dhe shpenzimet

Lexuar 2780Në fund të çdo viti, kryefamiljarët duhet të plotësojnë një deklaratë tatimore në të cilën të pasqyrohen të gjitha të ardhurat dhe shpenzimet. Nëse diferenca është pozitive, tatohet me…

Oni Pustina paditet në gjykatë nga Anbeta Toromani dhe e motra

Oni Pustina paditet në gjykatë nga Anbeta Toromani dhe e motra

Lexuar 2295Bujana Toromanit i rrëzohet padia kundër Onit. Oni dhe Anbeta, në gjyq. Ish-çifti, sherr për 53 mijë euro. “Gjykata vendos rrëzimin e padisë, si të pabazuar në prova e…

Ylli Pango fiton gjygjin me Top Channel

Ylli Pango fiton gjygjin me Top Channel

Lexuar 4137Gjyqi me Top Channel, Pango 400 mije euro demshperblim. Tirane- Gjykata e Tiranes ka vendosur dje gjobitjen e televizionit kombetar Top-Channel, per videon e cilesuar si skandal seksual te…

Dalja ne pension, kushte te reja ne 2010-ten ne RSH

Dalja ne pension, kushte te reja ne 2010-ten ne RSH

Lexuar 10498Kushtet për daljen në pension në vitin 2010. Instituti i Sigurimeve Shoqërore ka zbardhur kushtet që duhet të përmbushen për të gjitha ato kategori që duan të përfitojnë një…

Treguesi Alfabetik i Kodit Penal

Treguesi Alfabetik i Kodit Penal

Lexuar 3477TREGUESI ALFABETIK I KODIT PENAL – A – Amnisti – kuptimi 71 Armë – prodhim e mbajtje pa leje 278 – trafikim 278/a – të ftohta 279 – armë…

Kodi Penal i Shqiperise(2008) Neni 241-335

Kodi Penal i Shqiperise(2008) Neni 241-335

Lexuar 5496Neni 241 Shpifja ndaj Presidentit të Republikës Shpifja e qëllimshme ndaj Presidentit të Republikës dënohet me gjobë ose me burgim gjer në tre vjet. Neni 242 Mosbindja ndaj urdhrit…

Kodi Penal i Shqipërisë(2008) Neni 171-240

Kodi Penal i Shqipërisë(2008) Neni 171-240

Lexuar 4876SEKSIONI V KRIME NË FUSHËN E DOGANAVE Neni 171 Kontrabanda me mallra të ndaluar Importimi, eksportimi apo tranzitimi i paligjshëm i mallrave të ndaluar që hyjnë e dalin në…

Kodi Penal i Shqiperise(2008) Neni 106-170

Kodi Penal i Shqiperise(2008) Neni 106-170

Lexuar 5048Neni 106 Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me persona në gjini ose nën kujdestari (Ndryshuar me ligjin nr.8733, datë 24.1.2001, neni 22) Kryerja e marrëdhënieve seksuale ose homoseksuale ndërmjet prindit…

Kodi Penal i Shqiperise(2008) Neni 66-105

Kodi Penal i Shqiperise(2008) Neni 66-105

Lexuar 3795KREU VIII SHUARJA E NDJEKJES PENALE, TË DËNIMEVE DHE MOSEKZEKUTIMI I TYRE Neni 66 Parashkrimi i ndjekjes penale Nuk mund të bëhen ndjekje penale kur nga kryerja e veprës…

Kodi Penal i Shqiperise(2008) Neni 1-65

Kodi Penal i Shqiperise(2008) Neni 1-65

Lexuar 3049KODI PENAL I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË (I azhurnuar ne 2008-ten) Në mbështetje të nenit 16 të ligjit nr.7491, datë 29.4.1991 “Për dispozitat kryesore kushtetuese”, me propozim të Këshillit të…

Permbajtja e Kushtetutes se Republikes se Shqiperise

Permbajtja e Kushtetutes se Republikes se Shqiperise

Lexuar 4926 PËRMBAJTJA E KUSHTETUTËS SË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË – Pjesa 1: Parime themelore – Pjesa 2: Lirite dhe te drejtat vetjake – Pjesa 3: Lirite dhe te drejtat politike…

Kushtetuta e Shqiperise Neni 166-183

Kushtetuta e Shqiperise Neni 166-183

Lexuar 10612PJESA E PESËMBËDHJETË FORCAT E ARMATOSURA Neni 166 1. Shtetasit shqiptarë kanë për detyrë të marrin pjesë në mbrojtjen e Republikës së Shqipërisë, siç parashikohet në ligj. 2. Shtetasi…

Kushtetuta e Shqiperise Neni 148-165

Kushtetuta e Shqiperise Neni 148-165

Lexuar 3132PJESA E DHJETË PROKURORIA Neni 148 1. Prokuroria ushtron ndjekjen penale, si dhe përfaqëson akuzën në gjyq në emër të shtetit. Prokuroria kryen edhe detyra të tjera të caktuara…

Page 4 of 512345