Home » Gallery » Drejtori i Shtëpisë së Fëmijës prej 1950 – 1975 në Godhavn që keqtrajtoi jetimët

Drejtori i Shtëpisë së Fëmijës prej 1950 – 1975 në Godhavn që keqtrajtoi jetimët