Home » Gallery » Koncert ne Shtepi te Kultures- Sokol Marku, Gac Cuni, Tur Valishta, Andi Darragjati e Glendjan Baler

Koncert ne Shtepi te Kultures- Sokol Marku, Gac Cuni, Tur Valishta, Andi Darragjati e Glendjan Baler